Hodnoty

Hodnoty spoločnosti FIDUCIA, spol. s r.o. sa odvíjajú už od samotného vzniku jej názvu. Ten vznikol z latinského slova pri pohľade na obraz v insitnom štýle a v preklade znamená dôvera. Dôvera bola základom pre vznik spoločnosti a súčasne reprezentuje hlavnú hodnotu našej práce, kvalitu vzťahu k človeku - ku klientovi. Medzi ďalšie hodnoty, ktoré v prístupe k iným vyznávame sú:

  • autentickosť- v kontakte s klientmi a uchádzačmi sa snažíme zachovať si vlastnú tvár a byť prirodzenými. Človeka treba akceptovať v celej jeho šírke, aj s jeho slabosťami, dôležité je však prezentovať samého seba


  • etický prístup - dodržiavanie etických zásad je nesmierne dôležité aj v prostredí konkurencie. V našej spoločnosti sme presvedčení, že obchodná stratégia má byť založená na princípoch férovosti a na morálnych princípoch


  • korektnosť - otvorená komunikácia je základom dlhodobého a pevného vzťahu. Byť korektný ku svojim kolegom, nadriadeným, zamestnancom, klientom znamená dať pocit istoty a bezpečia. V takomto prostredí má slovo väčšiu váhu ako právny dokument


  • odbornosť - porozumenie potrebám klientov si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, ktorú v našom tíme neustále pestujeme. Vyváženosť znalostí a skúseností nám poskytuje priestor na tvorivú tímovú prácu. Vedieme druhých k objaveniu svojej vnútornej motivácie a k jej správnemu nasmerovaniu
Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie