Eva Jakubčíková

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Psychológia, kde po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky získala titul PhDr. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe absolvovala množstvo tréningov, sociálno-psychologických výcvikov a školení. Je držiteľkou licencie pre výkon súkromnej praxe v neštátnom zdravotníckom zariadení. Dlhé roky pôsobila ako klinický psychológ, neskôr nadobudla skúsenosti ako personálny konzultant. Z možností na pracovnom trhu sa rozhodla podnikať ako SZČO v oblasti poskytovania personálno-poradenských služieb. Po dvoch rokoch úspešného pôsobenia na trhu práce sa rozhodla založiť si vlastnú spoločnosť pod názvom FIDUCIA, spol. s r. o., kde dodnes pôsobí ako jej konateľka a odborný garant.

„Rob najskôr to, čo musíš, potom to, čo môžeš a zrazu zvládneš aj to, čo si nebol schopný”(František z Assisi)Jana Šaláteková

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu. Štúdium absolvovala na dvoch univerzitách – na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici získala titul Bc., a následne pokračovala v štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde získala titul Mgr. Počas štúdia sa venovala najmä vývinovej, pedagogickej a klinickej psychológii. Sedem rokov pracovala ako lektorka vo výchovno-rekreačnom tábore pre deti s poruchami správania a  ich rodiny z celého Slovenska. Taktiež opakovane praxovala, neskôr aj pracovala, na psychiatrickom oddelení NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde sa venovala najmä psychodiagnostike a vedeniu terapeutických sedení. V spoločnosti FIDUCIA, spol. s r. o. momentálne pôsobí na pozícii HR konzultant-psychológ.

"Naše priania sú tušením schopností, ktoré v nás driemu, predzvesťami toho, čo sme všetko schopní dokázať." (Goethe)Monika Franková

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po ukončení štúdia sa venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami. Neskôr pracovala ako poradenský psychológ na Referáte poradensko - psychologických služieb v Bratislave, kde jej náplňou práce bolo individuálne a párové poradenstvo ako aj psychologická diagnostika. V rámci týchto pracovných skúseností sa zamerala aj na výber zamestnancov a kariérne poradenstvo čo ju nasmerovalo do oblasti personálno - poradenskej psychológie. V priebehu svojej praxe absolvovala školenia v oblasti projektívnej psychodiagnostiky, poradenstva a krízovej intervencie. V spoločnosti FIDUCIA, spol. s r. o. momentálne pôsobí na pozícií HR - konzultant  - psychológ.

" Zlyhanie je jednoducho príležitosť začať znova, tentoraz oveľa inteligentnejšie." (Henry Ford)Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie