Vízia

Pri definovaní vízie našej spoločnosti sme vychádzali z vízie každého člena nášho tímu, ktorú si so sebou doniesol pri prijatí do spoločnosti. Vízia je slovo, obsahujúce v sebe hodnoty jednotlivca, jeho ambície a vlastnú vnútornú motiváciu. Tie sa prelínajú a sú v súlade s hodnotami, ambíciami a motiváciou spoločnosti kráčať ďalej i cez prekážky, ktoré so sebou prináša trh. Našou víziou je pokračovať v individuálnom prístupe ku klientom, ktorý zabezpečuje autentickosť a možnosť maximálne reflektovať ich potreby bez obmedzení. Sme presvedčení, že sloboda mysle a hľadanie riešení, s pozadím odbornej kompetentnosti našich zamestnancov sú najlepšími predpokladmi pre získanie statusu plnohodnotného partnera pre oblasť ľudských zdrojov. Umožňuje nám denne vytvárať nové produkty a nové prístupy, byť bližšie k vám a byť tam včas.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie