Mária Ježíková, HR manager, Johnson Controls Trenčín

So spoločnosťou FIDUCIA, spol. s r. o.  spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti vzdelávania a identifikovania manažérskeho potenciálu našich zamestnancov.


Spoločnosť nám zabezpečuje soft skills školenia, individuálny, ale aj skupinový coaching. Vďaka úspešnej spolupráci sa nám darí neustále skvalitňovať zručnosti našich zamestnancov a tiež konštruktívnym spôsobom zvyšovať synergiu v pracovných tímoch.

V spolupráci s FIDUCIA, spol. s r. o. organizujeme tiež tzv. Development centrá s úlohami pripravenými podľa potrieb našej spoločnosti. Pracovníci FIDUCIA, spol. s r. o. poznajú internú kultúru našej spoločnosti, ako aj model očakávaného správania sa vedúcich zamestnancov.

Výstupom týchto Development Centier sú písomné hodnotenia účastníkov poukazujúce na jednotlivé prvky manažérskeho potenciálu – silné stránky jednotlivcov, súčasťou sú tiež aj návrhy na ich ďaľší rozvoj. Celkové výsledky bývajú prezentované vedeniu spoločnosti požadovanou formou, účastníci development centier dostávajú individuálnu spätnú väzbu s návrhmi na ich ďalší osobnostný rast. Tieto výstupy sú pre nás hodnotným zdrojom informácií, ktoré tvoria dôležitú súčasť talent manažmentu našej spoločnosti. So samotnou koncepciou a realizáciou development centier, tréningov a individuálneho či skupinového coachingu sme veľmi spokojní, ceníme si profesionálny prístup spoločnosti k našim spoločným projektom a flexibilitu, akou pružne reagujú na meniace sa požiadavky.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie