Outplacement

Život každého podniku je sprevádzaný obdobiami rastu, ale častokrát sa podnik ocitne aj v útlme. Aby manažment v takejto situácii, zabezpečil kontinuitu a prežitie firmy, musí pristúpiť k realizácií ozdravných opatrení. Medzi nim sú často rôzne organizačné zmeny, ktoré sprevádza znižovanie počtu zamestnancov. Ak nemáte iné východisko, ako prepúšťanie, využite možnosť realizovať tento proces dôstojne a humánne – využite outplacement. Outplacement vykonávaný v spolupráci so spoločnosťou FIDUCIA, spol. s r. o.  je komplexným profesionálnym podporným nástrojom na zvládnutie ťažkých časov bez toho, aby ste stratili tvár.

Cieľ: Hlavným cieľom, ktorý je možné dosiahnuť vďaka programu outplacement, je výrazne zvýšiť prepúšťaným zamestnancom šance na ďalšie uplatnenie na trhu práce a zachovanie pozitívneho image vašej spoločnosti. Cieľom programu nie je zaistiť uvoľneným zamestnancom prácu, ale naučiť ich orientovať sa na trhu práce a poskytnúť im podporu v čase životnej zmeny.

Výhody:

 • zostavenie štruktúrovaného harmonogramu outplacementu
 • odborné poradenstvo ohľadom ďalšieho smerovania profesnej dráhy pracovníkov
 • pomoc v psychickej adaptácii prepusteného pracovníka a vyrovnaní sa s aktuálnou stratou
 • pomoc pri identifikácii zručností využiteľných v budúcom zamestnaní, alebo v prípade identifikácie kvalitného potenciálu môže spoločnosť prehodnotiť zotrvanie zamestnanca v spoločnosti /ak je táto možnosť/
 • analýza možností ďalšej profesnej dráhy a prípadná rekvalifikácia
 • plánovanie profesionálneho vyhľadávania vhodnej pracovnej pozície
 • poradenstvo a realizácia potrebných tréningových aktivít
 • individuálne poradenstvo pre prijímacie pohovory
 • poradenstvo v osobných záležitostiach, spojených so stratou zamestnania
 • dlhodobá podpora a motivácia, krízová intervencia
 • poradenstvo pre manažment

Prínos pre vašu spoločnosť: Outplacement, ktorý vám ponúkame je flexibilným nástrojom a na základe vzájomnej dohody s vašou firmou nastavíme rozsah služieb pre jednotlivých zamestnancov. Po dôkladnej identifikácii vašich potrieb, keď je váš vklad najväčší, prevezmeme aktivitu spojenú s organizačnými zmenami a vytvoríme harmonogram a metodiku osobných interview s účastníkmi programu. Následne stanovíme obsah a ciele skupinových konzultácií, riadených diskusií a workshopov, určíme zameranie diagnostických metód, testov, analýz a simulovaných prezentácií. V prípade potreby sa zúčastníme porád, kde budete zamestnancov informovať o prepúšťaní. Zamestnanci si tak budú môcť uvedomiť, že sa im ponúka okamžitá pomoc. Outplacement od spoločnosti FIDUCIA, spol. s r. o.  je orientovaný na aktívnu zmenu – zmenu myslenia, prístupu k situáciám, sebapoznania, komunikácie a vyjednávania, ktoré človek potrebuje v novej životnej situácii. Výsledkom je, že spoločnosť pôsobí na zamestnancov, ale aj na verejnú mienku a médiá ako dôveryhodný zamestnávateľ.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie