Komunikačný audit

Máte dojem, že sa dôležité informácie vo vašej firme strácajú? Niekedy je to ako hrať hru „telefón“ kedy z pôvodného slovného spojenia na začiatku reťazca vzíde v končenom dôsledku význam úplne iný. Kde sa stala chyba? Neviete sa rozhodnúť, či existencia sociálnych sietí prispieva k výkonu alebo naopak demoralizuje pracovný tím a jeho výsledky? Prečo nevieme komunikovať efektívne? Na tieto i ďalšie otázky vám vieme dať odpoveď použitím metódy zvanej komunikačný audit. Komunikačný audit je účinným nástrojom zisťovania efektívnosti komunikačných tokov v tíme/ na oddeleniach/ v spoločnosti.

Cieľ: Cieľom komunikačného auditu je dôkladným zmapovaním frekvencie, úrovne, a kvality komunikačných tokov zistiť rezervy v komunikácii a ich vplyv na celkovú efektivitu práce v danej spoločnosti. Na základe analýzy následne tvoríme akčný plán poskytujúci možnosti, ktorými vieme naštartovať komunikačné procesy tak, aby dopomáhali k efektivite spoločnosti ako celku. Veď všetko je o komunikácii!

Výhody:

  • Zhodnotenie existujúcej komunikačnej politiky, kanálov a nástrojov s odhalením ich silných a slabých stránok.
  • Zistenie interakcií v tíme, vyhodnotenie pomeru kvantita: kvalita
  • Efektívnosť komunikačných nástrojov vo vzťahu k interným i externým zákazníkom
  • Zistenie problémových komunikačných oblastí
  • Detailné výstupy vrátane odporúčaných opatrení na zlepšenie komunikačných stratégií

Prínos pre vašu spoločnosť: Komunikačný audit slúži na kontrolu komunikácie v organizácii. Tento nástroj za pomoci analýzy vnútropodnikových komunikačných tokov, komunikačných sietí a činností, umožňuje uskutočniť analýzu komunikácie vo vzťahu ku kľúčovým manažérskym aktivitám. Prínos pre klienta je teda jednoznačný: komunikačný audit vám nepovie len kto, ako často, kedy, prečo, s akým cieľom, ale aj čo s tým a ako. Komunikačný audit niekedy so sebou prináša aj zistenie pridružených problémov, súvisiacich napríklad s personálnymi otázkami. To ako komunikujeme sa prelína všetkými oblasťami, preto ak chcete zistiť rezervy i svetlé stránky fungovania vašej spoločnosti, začnite práve komunikačným auditom.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie