Psychometrické testovanie

Máte pocit, že ste urobili všetko pre zabezpečenie kvalitného výberového procesu, no napriek tomu ostávate po prijatí uchádzača sklamaní jeho reakciami? Zaujímajú vás predpoklady uchádzača na výkon špecifickej funkcie, kde aj jeden omyl môže spôsobiť vysoké straty? Proces vyhľadávania a výberu zamestnancov môžeme zdokonaliť použitím správne zvolených psychodiagnostických nástrojov. Testy merajú objektívne a na reprezentatívnej vzorke populácie overené informácie. Správne vybraný súbor psychodiagnostických metód môže slúžiť ako efektívny doplnkový nástroj celkového posúdenia potenciálu zamestnanca.

Cieľ: Psychometrické testovanie má za cieľ skúmať pomocou štandardizovaných testov a dotazníkov úroveň jednotlivých schopností ako aj osobnostných vlastností uchádzača/zamestnanca. Výsledky sa nevyhodnocujú samostatne ale dotvárajú profil vytvorený na základe behaviorálneho interview, prípadne správania sa v modelových situáciách, pokiaľ sa psychometrické testovanie použije ako doplnkový nástroj v rámci Assessment alebo Development Centra.

Výhody:

  • široké využitie - pomocou psychometrického testovania vieme zmerať intelektový potenciál, technické myslenie, sociálne zručnosti, ukazovatele psychickej stability, riadiace predpoklady, charakterové vlastnosti
  • rôzne možnosti - niektoré osobnostné a výkonové testy sa distribuujú individuálne, iné skupinovo. Použitím individuálnych testov vieme popísať štýl myslenia uchádzačov, výkon v čase a iné. Skupinové testy dokážu poukázať na vlastnosti každého člena týmu, silné aj slabé stránky tímu ako celku a podobne
  • multifunkčnosť – testy pomáhajú vedúcim pracovníkom, aby mohli uskutočniť správne rozhodnutie o výbere, školení, vedení a umiestnení zamestnanca, prípadne aby sa uistili, či nie sú u zamestnanca prítomné nejaké rizikové faktory a ďalej aj pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji svojho podriadeného
  • objektivita a možnosť ďalšieho využitia – testy merajú bez osobnej zainteresovanosti a porovnávajú uchádzačov s veľkou výskumnou vzorkou, čím zabezpečujú objektívne posúdenie jeho schopností. Navyše všetky testy sa dajú po určitom čase zopakovať, takže si môžete overiť posun schopností vášho pracovníka


Prínos pre vašu spoločnosť: Najmä možnosť otestovať správanie zamestnanca v rizikových situáciách, bez skutočného ohrozenia z chyby v reálnej situácii. Psychometrické testovanie vám umožňuje predvídať správanie jednotlivca v rámci sociálnych interakcií a vo vzťahu k nárokom práce. Výsledky testov môžu tiež pomôcť zamestnávateľovi identifikovať vhodného kandidáta na danú pozíciu, respektíve typ školenia, ktorý by bol pre zamestnanca kľúčový pre rozvoj jeho schopností. Psychometrické testovanie je prínosom aj pri celkovom hodnotení potenciálu testovanej osoby.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie