Coaching pre manažérov

Pracovný čas pre každého znamená niečo iné. Pre niekoho je to obdobie, ktoré musí stráviť v práci, ale pre manažérov väčšinou predstavuje niečo veľmi cenné, čoho nikdy nie je dosť. Pre personalistov často predstavuje veľkú výzvu nájdenie vhodného termínu na kurz, ktorého sa majú zúčastniť aj manažéri. Nehovoriac o prípadoch, kedy tréning nesplní ich očakávania a prakticky na ňom ani nemuseli byť. Čo robiť v takejto situácii? Vyskúšali ste už coaching pre manažérov?

Cieľ: Coaching môže mať rôznorodé zameranie, keďže jeho cieľom je riešiť aktuálne problémy manažérov. Záleží iba na coachovanom či sa zameria na mäkké zručnosti, ako prezentovania alebo zvládanie stresu, alebo radšej využije čas na konzultácie problémov, ktoré sa mu nedarí adekvátne vyriešiť. Celkovo zvyšuje efektivitu, výkonnosť, samostatnosť aj zodpovednosť za seba aj celý tím.

Výhody:

  • časová flexibilita – manažér sám si vyberá termíny, v ktorých sa vie venovať coachingu. Zároveň stretnutia trvajú väčšinou tri hodiny, takže mu to nezaberá celý deň a vie sa popri tom venovať aj bežnej agende
  • obsahová flexibilita – témy si vyberá manažér podľa jeho aktuálneho nastavenia a dajú sa meniť aj v priebehu coachingu
  • zistenie potenciálnych oblastí na rozvoj – pri dlhodobejšej spolupráci vie coach identifikovať aj oblasti na rozvoj pre daného manažéra
  • všeobecná vhodnosť – coaching je vhodný aj pre začínajúcich pracovníkov, u ktorých urýchľuje adaptáciu na firmu a svoj tím, a zároveň aj pre seniorských zamestnancov, ktorí si potrebujú vyjasniť iba niektoré otázky a absolvovanie kompletného tréningu by pre nich znamenalo stratu času
  • vytvorenie vzťahu – medzi coachom a manažérom sa vytvára vzájomný vzťah, vďaka ktorému sa vytvorí otvorená atmosféra a môže odokryť aj skryté problémy alebo konflikty
  • hromadný efekt – práca manažéra má väčšinou do veľkej miery dopad aj na prácu jeho tímu, takže zvyšovanie jeho efektivity ovplyvní aj jeho podriadených a efektivitu celého tímu
  • osobnostný rozvoj manažéra – keďže coaching je technika zameraná na správne kladenie otázok, tak odpoveď na manažérove otázky si hľadá vlastne on sám, čo mu v konečnom dôsledku pomôže aj do budúcna pri riešení problémov, navádza klienta k hľadaniu nových, dovtedy „nevidených“ riešení – podstata coachingu

Prínos pre vašu spoločnosť: Coaching vám pomôže naplniť potenciál vašich manažérov a efektívnou formou vzdelávania im pomôže prekonať problémy pri plnení pracovných povinností. Pre ďalšiu prácu s coachovaným manažérom dodávame aj správu z coachingu, ktorej obsahom sú témy, ktoré sa riešili aj približný časový rozsah, a odporúčania na samostatné zdokonaľovanie v daných oblastiach.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie