Development Center

Development Center je hodnotiaca metóda, ktorá je zameraná na posúdenie zamestnancov, s cieľom ich ďalšieho rozvoja. Našou prioritou je zhodnotiť kariérny, osobnostný i profesionálny potenciál vašich zamestnancov a navrhnúť vám spôsob ich ďalšieho vzdelávania. Pri kvalitnej diagnostike oblastí rozvoja stanú sa vaši zamestnanci sebavedomejšími a angažovanejšími. Na základe výstupov z Development Center vám navrhneme aké školenia sú pre vašich pracovníkov vhodné, ako ich ďalej vzdelávať, na čom majú jednotliví pracovníci viac pracovať aby ste dosiahli žiaduce pracovné výsledky.

Cieľ: Development Center prispieva k poznaniu úrovne požadovaných kompetencií vašich pracovníkov v spoločnosti. Ukážeme vám, aké poklady sú skryté vo vašich zamestnancoch a akým spôsobom ich treba viesť k tomu, aby tento potenciál vedeli prakticky využiť pri svojej každodennej práci.

Výhody:

  • cielené zisťovanie potenciálu zamestnancov vo vzťahu k možnostiam ich rastu
  • plánovanie tréningových aktivít
  • výber zamestnancov na strategické pozície pomocou objektívnych metód
  • individuálne posúdenie vzdelávacích potrieb zamestnancov
  • definícia tímových potrieb
  • možnosti tvorby nových strategických úloh, ako individuálnych tak i tímových
  • možnosť sebareflexie medzi kolegami a nadriadenými
  • môže slúžiť ako podklad pre hodnotiaci systém spoločnosti
  • hodnotenie efektívnosti zamestnanca vo vzťahu k pracovnej pozícii
  • coaching manažérov v procese spätnej väzby

Prínos pre vašu spoločnosť: Development Center je vynikajúcou metódou, ako zistiť skutočný potenciál vašich zamestnancov a nastaviť im efektívny plán ich ďalšieho vzdelávania či osobného rozvoja. Na realizácii Development Center našou spoločnosťou sa zúčastňuje pracovný psychológ, vyškolený konzultant i manažér z vašej firmy. Na kvalitné hodnotenie vašich zamestnancov používame špecifické diagnostické testy, osobnostné dotazníky a virtuálne modelové situácie. Nezanedbateľnú súčasť tvoria tréningové interaktívne prvky, ktoré simulujú priebeh reálnych činností, s ktorými prichádza daný zamestnanec každodenne do styku. Naša spoločnosť FIDUCIA, spol. s r. o.  si zakladá na dômyselnom systéme spätnoväzbovej kontroly, v ktorom je súčasťou tohto procesu aj manažment vašej spoločnosti. Manažment sa aktívne podieľa na podaní spätnej väzby účastníkom, pričom získava od konzultantov informáciu o efektívnosti a účinku svojho hodnotenia. Jedinečný systém poskytovania spätnej väzby je vlastné know-how spoločnosti FIDUCIA, spol s r. o. a je špecifickou formou coachingu.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie