Teambuilding

Máte pocit, že vašej spoločnosti či na jednotlivých oddeleniach chýba tímový duch? Hravou, no zároveň efektívnou formou vám ho pomôžeme nájsť prípadne znovu objaviť. Princíp produktu teambuilding vychádza zo samotnej podstaty slova, ktoré v preklade znamená stavanie, budovanie tímu. Poznať svoj tím je nevyhnutné z hľadiska spolupráce a poznania tímových rolí nielen pre manažérov, ale aj pre samotných členov tímu. Teambuilding je nenásilná metóda, v ktorej pomocou rôznych modelových úloh objavíte silné a slabé stránky tímov, prelomíte komunikačné bariéry, vyvediete zamestnancov z ich pracovného prostredia, no zároveň rozviniete v oblastiach, ktoré sa pracovného výkonu týkajú.

Cieľ: Teambuilding je zameraný najmä na utuženie spolupráce tímu, prehlbovanie komunikácie, vzájomné spoznanie sa a tak porozumenie správaniu ostatných a pochopenie dôležitosti spoločného cieľa.

Výhody:

  • provokuje dobrovoľnú spoluprácu cez modelové situácie kopírujúce potreby tímu
  • posilňuje pozitívne vzťahy členov tímu, čím zefektívňuje celkovú spoluprácu
  • zážitkovou formou upevňuje pozitívne a chcené vlastnosti tímu, zjemňuje problémové prvky
  • poskytuje možnosť vzájomného poznania sa a podporuje i sebapoznanie každého účastníka
  • vytvára pocit súdržnosti, podporuje sebareflexiu a konštruktívnu spätnú väzbu (jej podanie i prijatie)
  • upevňuje vzájomnú dôveru a radosť zo spoločnej práce
  • zlepšuje otvorenú a priamu komunikáciu
  • poskytnutím širokej palety zaujímavých aktivít upúta aj rôznorodú cieľovú skupinu
  • naznačuje oblasti rozvoja práce s tímom

Prínos pre vašu spoločnosť: Tím sa ako každý živý organizmus rodí, mení, vyvíja rôznymi smermi. Je nevyhnutnou súčasťou zdravo fungujúcej spoločnosti venovať mu pozornosť. Z nášho pohľadu sa do rozvoja tímu oplatí investovať, ak rozvojová aktivita dokáže človeka zaujať, prinútiť k zamysleniu a k vnútornej potrebe pracovať na sebe. Pokiaľ aj vy máte pocit, že chcete zlepšiť atmosféru vo vašom tíme, že chcete umožniť vašim kolegom vzájomne sa spoznať a dozvedieť sa nové veci o sebe samých, neváhajte nás kontaktovať a my vám radi poskytneme naše profesionálne služby. Výstup v podobe správy obsahuje analýzu skupinovej atmosféry s definovaním silných stránok, na ktorých je možné budovať tímovú spoluprácu, ale zároveň upozorňuje i na možné rezervy. Na základe výstupov je možné nadviazať ďalšie tréningové a hodnotiace programy. Presvedčte sa sami, že učiť a rozvíjať sa dá aj zábavne!

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie