Training Indoor

Najrozšírenejšia forma vzdelávania, ktorá slávi úspechy po celom svete. Umožňuje napríklad zdokonalenie výkonu pracovníkov, prevzatie nových technologických postupov, zvýšenie jeho pracovnej spokojnosti a mnoho ďalších. Spoločné vzdelávanie navyše ponúka účastníkom možnosť zdieľať svoje pracovné skúsenosti so svojimi kolegami a posunúť sa takýmto spôsobom na novú úroveň tímovej spolupráce.

Cieľ: Indoorový tréning má väčšinou iba jeden zámer a to odovzdať účastníkom určité vedomosti alebo zručnosti. Naším hlavným cieľom je nielen poskytnúť potrebné znalosti, ale aj návod ako ich využiť v praxi, aby ich mohli účastníci vzdelávania používať v reálnych situáciách.

Výhody:

  • obsahová univerzálnosť – touto formou sa dá vzdelávať prakticky akákoľvek téma, ktorú si vyberiete, či už sa jedná o mäkké alebo tvrdé zručnosti
  • cielený prístup – obsah tréningu automaticky prispôsobujeme podmienkam vo vašej spoločnosti, či už sa to týka modelových situácií alebo firemného žargónu. Toto pomáha účastníkom rýchlejšie sa uvoľniť a posilňuje vzdelávací efekt
  • moderné technológie – pri všetkých tréningoch využívame technologické pomôcky, ktoré uľahčujú účastníkom pochopenie preberanej látky, prípadne ich viac zapájajú do vzdelávania. Môže sa napríklad jednať o počítačovú simuláciu na riešenie problémov
  • rozmanitý lektorský tím – vieme vám poskytnúť lektora podľa vašich požiadaviek, či už preferujete skúsenú lektorku, ktorá ponúka aj vlastné zážitky, alebo radšej mladého dynamického lektora, ktorý vie zaujať účastníkov
  • jednotná úroveň – spoločným vzdelávaním a zdieľaním pracovných skúseností sa zabezpečí jednotná úroveň vašich pracovníkov, z čoho môžu profitovať predovšetkým mladší zamestnanci, ale aj seniori sa majú čomu priučiť
  • prínos vzdelávania – oproti iným formám rozvoja zamestnancov má indoorový tréning najvyšší pomer získaných vedomostí a dĺžky vzdelávania, preto sa hodí napríklad na obsiahlejšie, ktoré by samoštúdiom alebo inými spôsobmi boli veľmi náročné

Prínos pre vašu spoločnosť: Naša spoločnosť FIDUCIA, spol. s r. o. sa zameriava na tréningy robené na mieru, kde si s vami prejdeme kompletný tréning a vy si vyberiete, ktorým bodom sa treba venovať viac a ktoré sú menej podstatné. Samozrejmosťou z našej strany je kompletné organizačné zabezpečenie tréningu, vrátane občerstvenia a pozvánok pre účastníkov. V prípade záujmu môžeme ponúknuť aj follow-up workshop, na ktorom si môžu účastníci ujasniť s lektorom konkrétne otázky, ktoré im vyvstali po tom, čo si vyskúšali osvojené zručnosti a vedomosti v praxi.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie