Assessment Center

Čo rozhoduje keď si vyberáte nového zamestnanca? Len odbornosť nestačí. Úspech je spojený s výkonom práce. Ako spoľahlivo určiť, či kandidát spĺňa všetky požiadavky a nebude mať v práci problém? Použite Assessment Center. Správanie adeptov tak môžete hodnotiť priamo v modelových situáciách a prípadových štúdiách, v ktorých riešia situácie z reálnej praxe a ktoré simulujú požadované správanie. Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Súčasťou metódy je aj psychodiagnostika a preto Assessment Center umožňuje spoľahlivý výber najvhodnejšieho kandidáta na danú pozíciu z externých alebo interných zdrojov.

Cieľ: Hodnotiace centrum je účinným a pri správnom prevedení aj finančne efektívnym nástrojom výberu zamestnancov. Znížte riziko omylu pri rozhodovaní o tom, komu zveríte budúcnosť podniku na minimum a poriadne si ho otestujte reálnymi úlohami.

Výhody:

  • školení a skúsení hodnotitelia - s ktorými sa môžete aktívne zúčastňovať na hodnotení a harmonizovať tak výsledky z Assessment Center. V tíme hodnotiteľov je vždy zastúpený aj psychológ. Tím hodnotiteľov tvoria minimálne traja Assessori
  • modelové situácie – vychádzajú z dlhoročných skúseností našich odborníkov. Ich objektivita je overená praxou a spätnou väzbou na kvalitne posúdených uchádzačov. Na základe požiadaviek a neustále sa zvyšujúcich nárokov na modelové situácie ich neustále zdokonaľujeme a dopĺňame
  • osobný feedback – z aktivít sa vytvorí komplexný a prehľadný obraz uchádzača – správa z Assessment Center. Správa o uchádzačovi podporuje klientovo rozhodovanie a zároveň slúži ako podklad pre ďalší rozvoj pracovníka. Možnosť využiť spätnú väzbu ponúkame aj samotnému účastníkovi, pre ktorého má feedback charakter kvalifikovaného poradenstva. Profesionálny prístup si vyžaduje osobnú interakciu, preto feedback poskytujeme tvárou v tvár účastníkovi
  • využitie skupinovej dynamiky – hodnotenie viacerých adeptov prebieha v rovnakom čase, čo umožňuje porovnanie ich výkonu. Skupinová dynamika je podporovaná virtuálnymi modelovými situáciami, vďaka čomu je zaručená bezprostrednosť reakcií uchádzačov v skupine

Prínos pre vašu spoločnosť: Objektívnosť výsledkov je jednoznačne kľúčovým faktorom podporujúcim vaše personálne rozhodnutia. Na každého účastníka Assessment Center je starostlivo vypracovaný profil požadovaných kompetenčných kategórií, ktoré sa počas realizácie hodnotenia neustále monitorujú a vyhodnocujú. Zadefinované a prehľadné kritériá umožňujú dobrú orientáciu v profiloch kandidátov. Vymedzené kritériá zachytávajú kľúčové charakteristiky potenciálneho zamestnanca vo vzťahu k danej pozícii – jeho kladné stránky a možné rezervy. Takto spracovaná výsledná správa o uchádzačovi poskytuje manažérom širokú bázu informácií, ktoré potrebujú, aby si vybrali najvhodnejšieho zamestnanca na obsadzované pracovné miesto.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie