Recruitment

Jednou z najzákladnejších potrieb každej spoločnosti je mať kvalitných zamestnancov, ktorí odvádzajú profesionálnu prácu. Problémom je ich nájsť. Nie každý zaujímavý kandidát sa v praxi ukáže byť tým pravým pracovníkom. Na vyvodenie správnych záverov, a teda identifikovanie najvhodnejších uchádzačov na danú pracovnú pozíciu je potrebné mať dostatočný rozhľad, skúsenosti a odborné znalosti. Toto všetko môžete získať spoluprácou so spoločnosťou FIDUCIA, spol. s r. o.

Cieľ: Obsadenie voľného pracovného miesta vo vašej organizácii pracovníkom, ktorý splní stanovené odborné aj osobnostné podmienky a prinesie dlhodobý zisk v podobe kvalitne odvedenej práce. Špecifickým cieľom našej spoločnosti je uskutočniť recruitingový proces podľa možností čo najrýchlejšie a najpresnejšie, aby váš nový zamestnanec pracoval podľa vašich očakávaní čo najskôr.

Výhody:

  • šetríme čas - v dnešnej dobe, keď sa na každú pozíciu hlási neúmerné množstvo nekvalifikovaných ľudí, sa čas potrebný na administratívne úlohy neúmerne predlžuje. Podobne aj počet pohovorov, ktoré musí personalista absolvovať. Toto všetko môžeme spraviť za vás, aby ste mohli využiť svoj čas efektívnejšie
  • skúsenosti - vďaka dlhoročnej praxi sa vieme zaručiť za kvalitu našich uchádzačov, profesionálny výstup z pohovoru a komplexné zmapovanie pracovného trhu
  • pridaná hodnota - pri náročných požiadavkách klienta, prípadne momentálneho nedostatku vhodných kandidátov na trhu práce, poskytujeme benefit vo forme priameho oslovenia kandidáta aktuálne pôsobiaceho na pracovnej pozícii - Headhunting
  • široký rozhľad - rôznorodosť zamerania našich klientov nám pomohlo vyskúšať naše metódy a know-how vo všetkých odvetviach
  • spokojnosť klientov je u nás na 1. mieste - aby nami odporúčaní kandidáti zodpovedali vašej predstave, preferujeme na začiatku spolupráce osobné stretnutie s klientom. Spoločne špecifikujeme požiadavky, aby výsledok splnil očakávania, podľa možností ich ešte prekonal

Prínos pre vašu spoločnosť: Nie je recruitment ako recruitment. Nejde iba o zaplnenie prázdneho miesta, ale o nájdenie vhodného človeka, ktorý toto miesto naplní. Pri hľadaní kandidátov vychádzame nielen z popisu pracovného miesta, respektíve z kompetenčného modelu, ale aj z firemnej kultúry a zloženia tímu. Tento prístup zabezpečuje, že nový zamestnanec vám bude po všetkých stránkach vyhovovať. Hodnotenie vhodnosti kandidátov môžeme na základe vašeho želania podporiť aj ďalšími metódami (Psychodiagnostika, Assessment Center a podobne).

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie