Individuálny assessment

Neviete sa rozhodnúť medzi pár finálnymi uchádzačmi o manažérsku pozíciu vo vašej spoločnosti? Obávate sa subjektívneho hodnotenia alebo nedostatku skúseností na odborné posúdenie kompetencií uchádzačov? Ponúkame vám pomocnú ruku.Vieme vytvoriť hodnotenie, ktoré otestuje všetky kompetencie, ktoré sú podľa vašich podmienok na danú pozíciu potrebné.

Cieľ: Assessment Center je primárne zamerané na výber zamestnancov. Uchádzačov vám zoradíme do poradia, ktoré podľa nás odzrkadľuje ich potenciál vykonávať prácu na danej pozícii. Vy sami si môžete vybrať najdôležitejšie faktory, ktoré sa majú vyhodnocovať aj úroveň, na ktorej ich musí úspešný uchádzač ovládať, respektíve aká miera je pre vás ešte akceptovateľná.

Výhody:

  • využíva všetky princípy Assessment Center - pri skupinových úlohách dopĺňame skupiny pozorovateľmi, aby sme zachovali dynamiku tímovej práce
  • diskrétnosť a objektivita - pri potrebe posudzovať pracovníka a zachovať vysokú mieru diskrétnosti alebo pri obave zo subjektívneho hodnotenia
  • vysoká využiteľnosť – nemá žiadny minimálny počet účastníkov, takže sa dá použiť aj pri výbere z menšieho počtu uchádzačov
  • multifunkčnosť – výstupy z Assessment Center sa zároveň dajú použiť aj ako podklady k nastaveniu vzdelávania pre daných pracovníkov
  • psychologický profil- súčasťou výstupov je aj psychologický profil každého uchádzača, ktorý vám ostáva do internej databázy. Tento sa dá použiť aj pri hodnotení progresu po dlhšom čase pôsobenia vo vašej spoločnosti, respektíve po absolvovaní vzdelávania
  • zaškolenie vášho personálu – v rámci hodnotiaceho procesu zaškolíme vašich pracovníkov, ktorí budú vybraní ako interní hodnotitelia, aby vedeli na čo sa treba zameriavať a ako vyhodnocovať jednotlivé prejavy správania
  • komplexnosť hodnotenia – súčasťou hodnotiaceho tímu sú aj interní zamestnanci vašej spoločnosti, ktorí majú lepšiu predstavu o danej pozícii, takže záverečné hodnotenie bude zahŕňať všetky pohľady na uchádzačov

Prínos pre vašu spoločnosť: Vieme vám ponúknuť profesionálne, objektívne a komplexné zhodnotenie potenciálu vašich uchádzačov. V prípade záujmu môžeme pripraviť aj individuálny plán rozvoja víťazného uchádzača, aby spĺňal všetky kritéria vášho kompetenčného profilu. Tiež je možné plynulo prejsť na coachovanie na pracovisku, ktoré urýchli zapracovanie a zároveň pomôže rozvíjať potrebné oblasti.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie